ΤΕΛΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

  • Εργαστήριο «Εκ Πακτίας» , Κώστος – Πάρος, Τηλ. +30 2284 0 29006 – +30 6944 766 165 – +30 6974 365 466
  • «Πακτία» , Παραδοσιακά Τοπικά Προιόντα Πάρου – Παροικία – Πάρος, Τηλ. +30 2284 0 21029 – +30 2284 0 25065 – +30 6979 110388
  • Ανουσακη Μαργαριτα (Super Market) – Δρυος – Πάρος – +30 2284 0 41364
  • Coop Χαλαρης Γεώργιος – (Mini Market) – Οια – Σαντορίνη – +30 2286 0 71804